Geluidmeetnet

Inleiding

Na een aantal jaren voorbereiding, geïnitieerd door het Bewonersoverleg Batadorp en Bewonersoverleg Villawijk/Koekoekbos, gaf de gemeente met een raadsbesluit in 2011, het groene licht voor het plaatsen van een viertal geluidmeetpalen in het zuiden van Best. Doelstelling was om m.b.v. deze geluidmeetpalen gedurende een aantal jaren metingen te verrichten om zodoende inzicht te krijgen niet alleen in de cumulatieve geluidsbelasting maar vooral in de toename over de jaren heen in het Batadorp en Villawijk/Koekoekbos. De plaatsing werd uitgevoerd door de firma Geluidmeetnet uit Den Haag. De locatie van de geluidmeetpalen werd zo gekozen dat een zo optimaal mogelijk cumulatieve geluidsbelasting kon worden gemeten van het luchtverkeer, van het wegverkeer (A2, A58 en het onderliggende wegennet), van het treinverkeer, van het verkeer door de twee kanalen en van de industrieterreinen Breeven, Heide en ‘T Zand. Tevens kon zo ook de geluidsbelasting van de evenementen op Aquabest in kaart gebracht worden.

Locaties

Voor het goed kunnen meten van de geluidsbelasting van het luchtverkeer was het van belang dat de onderlinge afstand tussen de geluidmeetpalen ongeveer 400 m bedroeg. De plaatsing werd uitgevoerd in januari van 2013. De locaties Batadorp, Spoor en Zuidoost waren begin februari 2013 operationeel en Villawijk/Koekoekbos begin maart 2013.

Jaarlijkse rapportage

Tot nu toe zijn vier jaarrapporten gepubliceerd plus een extra rapportage over de effecten gemeten vanaf 2 weken voor de sluiting, 2 weken tijdens de sluiting t/m 2 weken na de sluiting.

  Datum Publicatie   Meetperiode    Omschrijving
   30-05-2013   01-02-2012 ⇒ 28-02-2013    Rapportage 1ste jaar
   30-01-2015   01-02-2012 ⇒ 28-02-2014    Rapportage 2e jaar
   06-11-2015   01-02-2012 ⇒ 28-02-2015    Rapportage 3e jaar
   23-11-2016   01-02-2012 ⇒ 29-02-2016    Rapportage 4e jaar
   23-11-2016   15-05-2016 ⇒ 30-06-2016    Effecten Sluiting Eindhoven Airport
   04-02-2018   01-02-2012 ⇒ 28-02-2017    Rapportage 5e jaar
   11-12-2018   01-02-2012 ⇒ 28-02-2018    Rapportage 6e jaar
   23-04-2021   01-02-2012 x 01-02-2020  8jaar meten    Rapport 8 jaar meten 2020 eindrapport

Onlangs heeft de gemeente besloten om de metingen voort te zetten tot 2020.

Dagelijkse informatie

De geluidsbelasting gemeten door deze vier geluidmeetpalen is dagelijks te zien en te volgen op internet via de link www.sensornet.nl/project/best. Scrol verder naar beneden totdat u de grafiek ziet. In de grafiek staan de meetgegevens. Batadorp heeft code mp292. Vink in de eerste kolom de andere drie hokjes uit en in de tweede kolom het hokje van mp292 aan.

Geluidgrafiek legende

Dan toont de grafiek twee lijnen. De onderste lijn de gemiddelde geluidsbelasting en de bovenste lijn de maximale geluidsbelasting pieken. Het gaat hier om gemeten geluidsbelastingen. Langs de verticale as is de som van alle geluidsbronnen te zien en langs de horizontale as de tijd. Selecteer bij de loep nog 24 uur en de grafiek laat de geluidsbelastingen zien van de afgelopen 24 uur. Klik op het vraagteken om de mogelijkheden te zien om de grafiek aan te passen. Voorbeelden geluidsbelasting Batadorp over 24 uur:

Geluidgrafiek 15-08-2016 s

Grafiek van 15 augustus 2016

Goed te zien is het begin van Eindhoven Airport om 07:00 uur ‘s morgens.  De vliegbewegingen gaan dan de hele dag door en bereiken een maximum op deze dag van boven de 75 dB(A). Bij passages van laagvliegende straaljagers kunnen de gemeten geluidspieken oplopen tot 100 dB(A) of meer. Ook goed te zien is de toename van de geluidsbelasting al vanaf voor 04:00 uur ‘s morgens, hoofdzakelijk wegverkeer.

Grafiek 14-12-2015

Grafiek van 14 december 2015

Goed te zien is de geluidsbelasting tussen 14:00 en 16:00 uur, veroorzaakt door een aantal straaljagers boven het Batadorp.. Neem de proef op de som als er weer een straaljager of Hercules overvliegt. Deze zijn dan 2 minuten later in de grafiek duidelijk te zien.

Voorlopige conclusies voor Batadorp

De grootste geluidsoverlast wordt veroorzaakt door het wegverkeer. Dit geldt vooral voor de Zuidwesthoek van het Batadorp. Vanaf 2012 neemt het vliegverkeer en daarmee de geluidsoverlast van vliegtuigen elk jaar met een factor 2 toe. In het algemeen is er weinig overlast van het treinverkeer of bootverkeer.

Vliegbewegingen Eindhoven Airport

Via internet zijn meerdere websites die de vliegbewegingen registreren en op het scherm laten zien.

  1. Eveneens via de vier geluidmeetpalen in het zuiden van Best: Vliegbewegingen Nederland
    Op de getoonde kaart met vliegtuigen kunt u in- en/of uitzoomen rondom alle delen van Nederland en gedeeltelijk over de grens. In de cirkels staan de meetwaarden in dB(A) van alle meetpalen van Sensornet. De kleur geeft eveneens de geluidsbelasting aan.
  2. Via Samenopdehoogte: Web trak kaart
    De cirkels met metingen van geluidsbelasting van vliegtuigen zijn van andere meetpalen afkomstig dan die van Sensornet. De kaart hier getoond is maar beperkt uit te zoomen.
  3. Een andere website maakt het mogelijk om wereldwijd alle vliegtuigen zichtbaar te maken: Flightradar
    Tevens biedt deze site de mogelijkheid om een enkel vliegtuig te volgen, ook wereldwijd !

Melding geluidsoverlast vliegverkeer

Bij Eindhoven Airport geldt een simpele regel: “Geen klachten geen overlast”. Als u geluidsoverlast van vliegverkeer ondervonden hebt, maak hier een melding van. Dit kan via onderstaande websites:

  Naam organisatie  Telefoonnummers   URL Link
   Eindhoven Airport  040 – 2896133
040 – 2896144
   Klachtenformulier
Samenopdehoogte
   Klachtenformulier Geluidsoverlast Vliegverkeer