Wijkbudgetten

Sedert 2012 kent de gemeente Best het buurtbudget. Dit is een jaarlijks budget dat de gemeente toekent aan een buurt-of wijkorganisatie en/of bewoners en dat deze organisaties of groepen zelfstandig mogen besteden. De voorwaarden zijn simpel: De activiteit of voorziening die met buurtbudget wordt bekostigd moet het openbaar belang dienen met voldoende draagvlak en zelfwerkzaamheid. Verdere informatie is te vinden op de website van de gemeente onder “buurtbudget”Gemeente Best Buurtbudgetten

De hoogte van het buurtbudget van een wijk is afhankelijk van het aantal bewoners van die wijk. Zo kende Batadorp (inclusief bewoners Breeven) in in 2015 een maximaal beschikbaar buurtbudget van € 772 en in 2016 een maximaal beschikbaar buurtbudget van € 940. Voor 2017 is het maximale beschikbare budget voor Batadorp, net als voor alle andere wijken, een stuk minder. Namelijk € 745. Zie de tabel.

 

Jaar Buurtbudget Omschrijving initiatief Verkregen budget
2017 € 745
2016 € 940 Service en verzekering AED € 111
Burendag en Mini Multi Kamp 1) € 927
2015 € 772 Burendag € 772
Aanschaf AED met buitenkast 1) € 1861
Service en verzekering AED 1) € 111
AED Scholing 45 cursisten 1) € 114

 

1) In bepaalde gevallen is het mogelijk om het maximaal beschikbare buurtbudget te overschrijden en aanspraak te maken op een extra hoger buurtbudget.

 

Op deze webpagina wordt voortaan elk jaar het buurtbudget van Batadorp weergegeven.