VRI Batabrug

Met VRI Batabrug (VRI is afkorting van Verkeers Regel Installatie, oftewel stoplicht) wordt het stoplicht bedoeld dat zich bevindt op de kruising van de Bataweg met Europaplein aan de zuidzijde en met de Batabrug aan de noordzijde. Over dit stoplicht wordt al jarenlang geklaagd door bewoners en andere passanten over te korte groentijd voor voetgangers en fietsers en/of over een te hard staande Rateltikker (tikkende geluid bij de voetgangersoversteek Bataweg). Na uitgebreide waarnemingen c.q. metingen ter plaatse en toetsing aan de richtlijnen en aanbevelingen van diverse verkeerskundige bronnen, blijkt onomstotelijk dat de klachten meer dan terecht zijn.

 

Situatie voor 2012

De VRI in 2010 was redelijk veilig afgesteld voor voetgangers met een groentijd van 12 seconden (geschikt voor trage voetgangers met een oversteeksnelheid van 0,8 m/s) en een extra drukknop op het middeneiland voor de hele trage voetgangers. Denk hierbij aan een oversteeksnelheid van 0,5 m/s. Voor fietsers was de enkelvoudige oversteek van de Bataweg van Zuid naar Noord slechts 6 seconden Groen. Na overleg met Bewonersoverleg heeft de gemeente toegezegd om bij de plaatsing van de nieuwe VRI in 2012 de groentijd van fietsers te verruimen naar 12 seconden. Hiermee kunnen ook de trage fietsers uit de voeten.

 

Omschrijving Voetgangers Fietsers Fietsers
Bataweg Bataweg Europaplein
Groentijd (Oranjetijd) Groentijd (Oranjetijd) nvt
Metingen 12 (3) seconden 6 (3) seconden nvt
Verzoek BO in 2010 idem 12 (3) seconden nvt
Toezegging gemeente bij
plaatsing nieuwe VRI 2012
idem 12 (3) seconden nvt

 

 

Situatie na 2012

Bij de plaatsing van de nieuwe VRI in 2012 zijn er een aantal dingen misgegaan. De gemeente heeft de eerder gedane toezegging om de groentijd voor fietsers te verruimen naar 12 seconden niet waar gemaakt. Bovendien, nog erger, werd de groentijd voor voetgangers ingekort van 12 naar 7 seconden en werd de extra drukknop op het middeneiland, als vangnet voor de hele trage voetgangers, weggehaald en niet terug geplaatst.

 

Omschrijving Voetgangers Fietsers Fietsers
Bataweg Bataweg Europaplein
Groentijd (Oranjetijd) Groentijd (Oranjetijd) nvt
Metingen 7 (3) seconden 6 (3) seconden nvt
Verzoek BO vanaf 2012 12 (3) seconden 12 (3) seconden nvt
Toezegging gemeente bij
plaatsing nieuwe VRI 2012
idem 12 (3) seconden nvt

 

Hiermee voldoet de huidige afstelling van de VRI niet aan de eisen om de kwetsbare groep van (oudere) langzame voetgangers en fietsers ook veilig te laten oversteken. Tevens is de huidige afstelling strijdig met alle verkeerskundige bronnen, die juist adviseren om wel met deze kwetsbare groep rekening te houden.

 

Huidige situatie

Meerdere gesprekken en brieven gericht aan het college mochten niet baten. Eindelijk na 4 jaar hebben er tussen het Bewonersoverleg en de gemeente in 2016 twee positieve inhoudelijke gesprekken plaats gevonden. Met onmiddellijke ingang is in september 2016 de oversteektijd voor voetgangers verlengd van 7 naar 10 seconden. Zonder grotere ingreep in de Software en Hardware van de VRI is dit het hoogst haalbare. Er is verder afgesproken dat mogelijke andere aanpassingen wachten op de aanleg van de Slowlane (mits dit niet al te lang op zich laat wachten). Het is dan de verwachting dat de VRI Batabrug sowieso een upgrade krijgt. Zoals:

  1. Langere groentijd (12 seconden) voor langzame voetgangers (Oversteeksnelheid 0,8 m/s
  2. Plaatsing extra drukknop op middeneiland voor (zeer) trage voetgangers (Snelheid 0,5 m/s)
  3. Langere groentijd (12 seconden) voor trage fietsers voor de enkelvoudige oversteken
  4. Rateltikker hard genoeg voor visueel gehandicapten en zacht genoeg voor omwonenden

 

Deze zaken worden voor/bij de aanleg van de Slowlane opnieuw besproken. Dan met de nodige vrijheid om de VRI veilig af te stellen voor alle voetgangers en fietsers, ook de (zeer) trage. Hiermee kan deze VRI eindelijk voldoen aan de toegankelijkheidseisen opgesteld door de gemeente zelf.