Buurtvereniging 

Door het jaar heen organiseert buurtvereniging Batadorp allerlei activiteiten voor jong en oud, gericht op verbinding en ontmoeting van buurtbewoners. Een vaste activiteit is de buurt barbecue op nationale burendag voor alle bewoners van het Batadorp (dus ook voor niet-leden). De burendag is altijd op de 4e zaterdag in september bij de natuurspeeltuin. Ontmoet daar uw buurtgenoten onder het genot van een hapje en drankje. U bent van harte uitgenodigd om een keer vrijblijvend aan te sluiten bij een van onze activiteiten, zie hieronder het overzicht van de geplande activiteiten voor dit jaar. Door lid te worden van de buurtvereniging kunt u – na aanmelding – meedoen met de activiteiten, soms gratis en soms met een korting. Het lidmaatschap bedraagt 20 euro per jaar per adres.

Wij houden bewoners op de hoogte van al onze activiteiten via de nieuwsbrief “Even bijbuurten”. Ongeveer 4 x per jaar valt deze bij alle inwoners van het Batadorp in de brievenbus. Kom eventueel ook in contact met uw buurtgenoten via onze WhatsApp groep (voor het aanmelden van activiteiten en bijvoorbeeld voor het lenen van spullen). Bij interesse in het meedoen van een buurt activiteit, het lid worden van de buurt vereniging, of het lid worden van de Bata buurt WhatsApp groep: stuur een email naar bvbatadorp@hotmail.com of een berichtje naar Lisa op’t Hof (06-11618191).

 

Contact

Mailadres: bvbatadorp@hotmail.com

Facebook: Buurtvereniging Batadorp 

 

  Bestuursleden   Adres   Telefoon
  Lisa op ‘t Hof (Voorzitter, Secretariaat)   Batalaan 8   0 611 618 192
  Brennie Frishert (Penningmeester)   Stanserstraat 10   0 630 660 004
  Lizan Kruijssen   Amsterdamsestraat 19   0 651 530 533

 

  Programma 2023   Activiteit   Voor Wie ?
  28 januari   Jaarvergadering   Alle bewoners
  11 maart   Men’s night   Alle mannen Batadorp
  2 april   Garagesale   Alle bewoners
  26, 27, 28 mei (Pinksteren)   Bata Buurt Camping (BBCamp)   Alle bewoners (wel aanmelden)
  25 juni   Kano tocht   Alle bewoners
  16 september   World Clean-up Day   Alle bewoners
  23 september   Burendag   Alle bewoners
  28 oktober   Halloween   Alle bewoners
  17 november

  Ladies night

  Alle dames Batadorp
  16 december   Filmavond   Alle bewoners

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Vanaf 25 mei 2018 is binnen de Europese Unie de nieuwe privacywetgeving (de AVG) in werking getreden. Iedere vereniging, groot en klein, moet hieraan voldoen. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) controleert en kan hoge boetes opleggen. De persoonsgegevens van leden die in onze administratie vastliggen, werden natuurlijk altijd al zorgvuldig behandeld en dat blijven we doen. Bij onderstaande privacyverklaring willen wij heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop de persoonsgegevens worden verwerkt. Mochten er na het lezen nog vragen zijn, graag contact opnemen met het bestuur.

Privacyverklaring Buurtvereniging Batadorp

Artikel 1 (bedrijfsgegevens)

Buurtvereniging Batadorp, gevestigd in Best en ingeschreven in het handelsregister van de kamer van Koophandel onder nummer KvK 40238524 en vertegenwoordigd door het Dagelijks Bestuur, hierna te noemen: Buurtvereniging Batadorp. Het contact-mailadres voor privacy gerelateerde vragen is: bvbatadorp@hotmail.com

Artikel 2 (persoonsgegevens)

Buurtvereniging Batadorp verwerkt persoonsgegevens van leden omdat deze personen lid zijn van onze vereniging en als lid deelnemen aan activiteiten die de vereniging organiseert. De persoonsgegevens die binnen de buurtvereniging worden vastgelegd bestaan uit;

  • NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats)
  • Mailadres
  • Bankrekeningnummer
  • Telefoonnummer (indien men aan heeft gegeven deel te willen nemen aan de app-groep van de buurtvereniging)

Artikel 3 (verwerkingsdoelen/rechtmatige grondslag)

De persoonsgegevens worden gebruikt voor de volgende doelen: ledenadministratie, contributieheffing, informatieverstrekking via e-mail en App. De toestemming hiervoor wordt vrijelijk verleend op het moment dat men lid wordt van onze vereniging en daarmee acceptatie van deze Privacyverklaring. Indien het lid jonger is dan 16 jaar wordt deze toestemming verleend door de verzorger en/of ouder, eveneens op het moment waarop hij/zij lid wordt.

Voor foto’s van activiteiten zal geen afzonderlijke toestemming gevraagd worden. Deze wordt automatisch gegeven bij het aangaan van het lidmaatschap. Bij publicatie van foto’s zal buurtvereniging Batadorp ten alle tijden rekening houden met de normen en waarden zoals die in acht worden genomen.

Alle foto’s die worden gemaakt bij onze activiteiten plaatsen wij alleen op onze Facebookpagina of incidenteel bij een artikel in de nieuwsbrief of in de lokale media. Mocht u onverhoopt bezwaar hebben tegen het plaatsen van een foto, dan kunt u dat aangeven en zullen we daar rekening mee houden en de desbetreffende foto verwijderen.

Zonder toestemming van de leden, worden er geen persoonsgegevens doorgegeven aan andere partijen.

Indien u zich afmeld bij ons als lid, worden alle gegevens verwijderd.

Buurtvereniging Batadorp heeft als KVK nummer 40238524