AED

Een AED (Automatische Externe Defibrillator) is een medisch apparaat dat een hulpverlener ondersteunt bij het reanimeren en het toedienen van elektroshocks aan een patiënt, getroffen door een hartstilstand. Voor deze patiënt – de ambulance is al onderweg maar nog niet ter plaatse – is snelle reanimatie (beademen en hartmassage) met gebruik van een AED als hulpmiddel van levensbelang.

 

Cursus

Najaar 2015 hebben Jos van den Akker uit de Looierstraat, bevoegd reanimatie- en defibrillatie docent, en Sjors Teurlincx van het Europaplein, op vrijwillige basis aan 45 bewoners van het Batadorp een AED cursus gegeven. Deze cursus werd in drie avondsessies gegeven in de Kadans.

Foto AED cursus in GB

 

Parallel aan deze cursus werd een AED met buitenkast gekozen. De keuze viel op de AED ZOLL Plus, geeft gesproken advies tijdens het gehele reanimatie en defibrillatie proces, samen met de AIVIA buitenkast, verwarmt bij lage temperaturen. De AED werd besteld en de aanschaf ervan werd bekostigd met een deel van het nog resterende extra wijkbudget van de gemeente.

 

Locatie

De AED is met toestemming van de eigenaren van het enige Bed & Breakfast in het Batadorp, “Best Uitgeslapen”, geplaatst tegen de garage op adres Batalaan 9 Logo Best Uitgeslapen tr

 

Opening

Trotse Jos bij de demonstratie, installatie en feestelijke opening op 31 oktober 2015. Goed te zien is de buitenkast tegen de muur en de AED met tas op de voorgrond.

Jos bij de installatie

 

Jos heeft zich voorgenomen maandelijks de AED te inspecteren om de correcte werking te verifiëren. De jaarlijks terugkerende kosten voor service en verzekering à €111 worden betaald met een jaarlijks aan te vragen deel van buurtbudget Batadorp.